Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - BST - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 15.05.2021 21:25:25