Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - ProTR - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 10.03.2020 14:47:04