Celkové výdaje - Piráti - výroční zpráva 2019

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 443 786,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 68 479,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 426 302,93
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 9 184 541,66

Vygenerováno: 18.05.2021 04:55:17