Přehled o celkových příjmech - Piráti - výroční zpráva 2019

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 50 022 557,58
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 9 925 320,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 35 200 000,00
4 Členské příspěvky 445 519,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 3 772 940,58
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 437 307,00
7 Úroky z vkladů 241 471,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Vygenerováno: 16.05.2021 23:37:21