Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - PV - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 03.04.2020 05:55:22