Přehled o členech politické strany / hnutí - Patrioti ČR - výroční zpráva 2019

jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Příjmení Jméno Datum narození Obec pobytu Příspěvky v Kč

Vygenerováno: 15.05.2021 01:37:51