Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - PATRIOTI - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 14.05.2021 18:02:30