Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - PRO Plzeň - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 02.04.2020 16:21:14