Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - PRO Plzeň - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 18.05.2021 05:03:23