Přehled o celkových příjmech - ODS - výroční zpráva 2019

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 139 794 314,02
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 10 346 550,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 68 500 000,00
4 Členské příspěvky 6 604 350,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 14 016 089,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 12 190 347,64
7 Úroky z vkladů 38,01
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 402 350,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 20 884 589,37
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 6 850 000,00

Vygenerováno: 30.03.2020 09:31:15