Bezúplatná plnění fyzické osoby - NOS - výroční zpráva 2019

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP příjmení jméno titul před titul za datum narození obec

Vygenerováno: 11.04.2020 19:33:22