Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - NO! - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 29.07.2020 03:23:59