Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - NAŠE - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 23.06.2020 17:24:11