Celkové výdaje - KSČM - výroční zpráva 2019

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 43 483 566,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 2 469 169,84
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 64 033,00
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 21 780,00
3f volby do Evropského parlamentu 9 720 745,91

Vygenerováno: 17.05.2021 02:07:50