Přehled o celkových příjmech - KSČM - výroční zpráva 2019

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 96 721 062,00
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 4 938 720,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 45 000 000,00
4 Členské příspěvky 14 123 765,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 7 026 851,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 21 335 258,00
7 Úroky z vkladů 190 647,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 153 850,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 148 400,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 3 803 571,00

Vygenerováno: 16.05.2021 04:28:34