Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - Jundrováci - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 28.07.2020 22:25:35