Bezúplatná plnění fyzické osoby - IN - výroční zpráva 2019

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP příjmení jméno titul před titul za datum narození obec

Vygenerováno: 16.04.2020 09:37:34