Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - HPP 11 - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 12.04.2020 18:41:44