Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - EM - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 19.05.2021 02:46:12