Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - ČÚNL - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 02.04.2020 13:49:42