Přehled o celkových příjmech - ČSSD - výroční zpráva 2019

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 257 833 392,09
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 2 809 920,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 66 450 000,00
4 Členské příspěvky 10 721 806,90
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 1 786 837,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 20 591 173,40
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 4 500,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 148 824 154,79
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 6 645 000,00

Vygenerováno: 17.05.2021 07:47:57