Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - ANO - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 30.03.2020 12:38:24