Celkové výdaje - ANO - výroční zpráva 2019

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 18 085 433,58
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 81 882 593,30
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 362 409,02
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 45 448,22
3f volby do Evropského parlamentu 32 191 434,20

Vygenerováno: 17.04.2020 13:24:05