Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - ADS - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 17.04.2020 13:21:14