Bezúplatná plnění fyzické osoby - ADS - výroční zpráva 2019

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP příjmení jméno titul před titul za datum narození obec

Vygenerováno: 03.04.2020 12:36:00