Celkové výdaje - TOP 09 - výroční zpráva 2017

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 2 918 549,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 11 735,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 74 843 966,39
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 39 142,16
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 16.05.2021 12:33:23