Celkové výdaje - STAN - výroční zpráva 2017

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 584 720,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 917 683,18
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 56 728 842,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 187 355,00
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 16.05.2021 12:33:16