Přehled o celkových příjmech - SPD - výroční zpráva 2017

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 74 077 111,30
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 53 857 400,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 13 018 750,00
4 Členské příspěvky 270 233,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 6 720 133,09
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 210 595,21
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Vygenerováno: 16.05.2021 12:33:20