Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - RČ - výroční zpráva 2017

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 16.05.2021 12:33:12