Celkové výdaje - Piráti - výroční zpráva 2017

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 1 155 550,99
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 325 067,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 16 370 493,03
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 140 036,40
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 16.05.2021 12:32:35