Přehled o celkových příjmech - ODS - výroční zpráva 2017

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 275 352 919,00
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 57 294 800,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 55 525 000,00
4 Členské příspěvky 6 465 050,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 48 612 496,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 8 489 745,00
7 Úroky z vkladů 278,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 615 550,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 98 350 000,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Vygenerováno: 16.05.2021 12:33:03