Celkové výdaje - ABP - výroční zpráva 2017

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 2 286 160,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 600,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25 049 656,84
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 118 730,03
3c volba prezidenta republiky 323 540,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 16.05.2021 12:32:28