Přehled o celkových příjmech - KSČM - výroční zpráva 2017

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 158 451 457,00
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 39 310 000,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 60 400 000,00
4 Členské příspěvky 23 974 515,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 9 509 673,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 24 823 631,00
7 Úroky z vkladů 189 748,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 243 890,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Vygenerováno: 16.05.2021 12:32:51