Přehled o celkových příjmech - KDU-ČSL - výroční zpráva 2017

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 134 894 977,00
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 29 364 300,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 51 853 085,00
4 Členské příspěvky 4 533 791,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 29 876 465,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 19 036 505,00
7 Úroky z vkladů 6 653,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 224 178,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Vygenerováno: 16.05.2021 12:32:50