Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - JsmePRO! - výroční zpráva 2017

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 14.05.2021 22:40:15