Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - EM - výroční zpráva 2017

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 15.05.2021 03:31:49