Celkové výdaje - Doktoři - výroční zpráva 2017

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 10 000,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 576,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 16.05.2021 12:32:39