Celkové výdaje - ČSSD - výroční zpráva 2017

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 56 357 129,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 692 093,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 85 270 960,73
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 386 136,68
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 16.05.2021 07:43:20