Přehled o celkových příjmech - ČSSD - výroční zpráva 2017

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 322 677 275,08
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 36 834 700,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 105 500 000,00
4 Členské příspěvky 16 334 905,01
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 4 774 803,25
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 20 910 042,97
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 76 671,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 138 246 152,85
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Vygenerováno: 16.05.2021 12:32:37