Celkové výdaje - ČSNS - výroční zpráva 2017

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 190 708,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 190 053,64
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 14.05.2021 23:42:38