Bezúplatná plnění fyzické osoby - CESTA - výroční zpráva 2017

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  100,00 roznos letáků Baarová Miroslava Mgr. 09.03.1955
  3 000,00 webové služby Březina Daniel 22.11.1985
  100,00 roznos letáků Ďásková Iva 01.11.1971
  395,00 cestovné hrazené kandiátem Drahoňovský Vojtěch Bc. 08.04.1979
  300,00 roznos letáků Fojtíková Dagmar 17.03.1977
  100,00 roznos letáků Horáková Miroslava 09.06.1982
  3 500,00 natočení rádiového spotu Chodora Karel 08.11.1978
  100,00 roznos letáků Křivánková Vanda 14.12.1969
  961,00 cestovné hrazené kandiátem Kubín Jan Ing. 10.11.1963
  1 596,00 cestovné hrazené kandidátem Kuchař Jaroslav Mgr. 06.07.1963
  100,00 roznos letáků Kymlička Tomáš 08.04.1985
  315,00 roznos letáků hrazený kandidátem Lichnovská Jana 15.05.1953
  203,00 cestovné hrazené kandiátem Lichtenberk Martin Ing. 16.02.1976
  65,00 cestovné hrazené kandiátem Lustig Jakub Bc. 03.07.1978
  300,00 roznos letáků Lužná Marie 12.09.1971
  310,00 cestovné hrazené kandiátem Novotná Ivana 30.07.1960
  300,00 roznos letáků Sedláčková Milena 21.05.1955
  100,00 roznos letáků Schimmerová Michaela 02.08.1968
  15 000,00 natáčení videí Sokol Zdeněk 25.03.1965
  300,00 roznos letáků Vetečníková Jindřiška 21.07.1949
  628,00 cestovné hrazené kandiátem Záhora Jaroslav Ing. 09.08.1964

Vygenerováno: 16.05.2021 12:32:33