Bezúplatná plnění fyzické osoby - ADS - výroční zpráva 2017

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP příjmení jméno titul před titul za datum narození obec

Vygenerováno: 14.05.2021 11:45:29