Bezúplatná plnění fyzické osoby - SpoMor - Kraje 2020

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  5 000,00 roznos letáků Blatná Milada 16.01.1962 Brno
  41 300,00 grafika, tisk, vyvěšení banneru, roznos letáků Grézl František Ing. Ph.D. 16.03.1977 Malhostovice
  1 500,00 nájem reklamní plochy, umístění novin Hertz Tomáš 19.09.1968 Brno
  5 000,00 tisk letáky Novotný Petr 29.03.1975 Letovice
  15 000,00 nájem reklamní plochy Vonková Dana 18.08.1976 Brno

Vygenerováno: 06.03.2021 22:56:39