Bezúplatná plnění fyzické osoby - Levice - Kraje 2020

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP příjmení jméno titul před titul za datum narození obec

Vygenerováno: 26.01.2021 18:38:41