Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Seznam dárců ke zveřejnění před volbami

Kandidující subjekt / Kandidát: Kos do Senátu
Řádné volby do senátu 2022

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Bartoň, Jan, Praha 525.03.1993
BigMedia, spol. s r.o., Na strži 2097/63, Praha 4, 1400026479451
CZECH IMAGE GROUP s.r.o., Sladovnická 508/19, Brno, 6200029282551
Farmačka, Martin, Praha 1122.04.1974
Hnutí pro Prahu 11, Zakouřilova 776/82, Praha 4, 1490027039145
Hovorková, Ivana, Praha 1108.05.1986
Kos, Ladislav, Praha 1131.05.1958
Kostínek, Lukáš, Praha 419.11.1991
Kováč, Michala, Praha 328.04.1986
Martincová, Nicole, Praha 1302.01.1996
MetroZoom s.r.o., Na strži 2097/63, Praha 4, 1400008291501
SECUPACK s.r.o., Syrovice 688, Syrovice, 6646728287592
SEN 21, Štefánikova 1/65, Praha 5, 1500006695205
Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, Praha 5, 1500026168685
Strana zelených, Hrdinů 1125/8, Praha 4, 1400000409740
Štyler, Jiří, Praha 1116.05.1966
Týče, Samuel, Rakovník06.04.2000
Vrablíková, Barbora, Praha 1323.02.1986
Zdeňková, Šárka, Praha 1106.03.1978

Dodatečné informace

Mezi výdaji nejsou uvedeny následující úhrady z volebního účtu, a to buďto vůbec v případě dobropisu a stornování objednávky či navrácení omylem uhrazené částky, nebo nejsou uvedeny v plné původně hrazené výši pro částečnou vratku a dobropis z důvodu neúplného plnění a reklamace. Jde o následující pohyby na volebním účtu:

1) úhrada faktury Elibu traiding s.r.o. dne 01.07.2022, VS: 22900003, uhrazená částka: 115 887,75 Kč
- důvodem je dobropis a vratka v plné výši z důvodu storna dne 04.08.2022
2) úhrada faktury Petr Huser dne 19.07.2022, VS: 20220033, uhrazená částka: 8 900,00 Kč
- důvodem je vratka v plné výši z důvodu omylem podruhé uhrazené faktury (poprvé uhrazena 01.07.2022) dne 22.07.2022
3) úhrada faktury BigMedia, spol. s r.o. dne 04.08.2022, VS: 310220129, uhrazená částka: 107 611,35 Kč
- důvodem je dobropis a částečná vratka z důvodu reklamace dne 05.10.2022 ve výši 2 480,50 Kč; zaevidovaná částka je tedy ponížena na 105 130,85 Kč.
4) úhrada faktury Výlepová služba s.r.o. dne 09.08.2022, VS: 2022501, uhrazená částka: 31 460,00 Kč
- důvodem je dobropis a částečná vratka z důvodu reklamace dne 02.09.2022 ve výši 6 991,38 Kč; zaevidovaná částka je tedy ponížena na 24 468,62 Kč.
5) úhrada faktury euroAWK s.r.o. dne 09.08.2022, VS: 292, uhrazená částka: 24 200,00 Kč
- důvodem je dobropis a částečná vratka z důvodu reklamace dne 13.09.2022 ve výši 4 320,91 Kč; zaevidovaná částka je tedy ponížena na 19 879,09 Kč.
6) úhrada faktury Studio STKI s.r.o. dne 09.09.2022, VS: 1220651, uhrazená částka: 68 438,00 Kč
- důvodem je dobropis a vratka v plné výši dne 11.09.2022 z důvodu podruhé zaslané fakturace za totožné služby/zboží.

Veškeré z těchto důvodů neuvedené či ponížené položky nejsou ve své původně uhrazené výši zahrnuty do částky výdajů na kampaň. V zaslaném volebním účetnictví však pochopitelně včetně dobropisů a vratek figurují ve své úplnosti.

Vklady koaličních stran jsou zaevidovány z opatrnosti a pro přehlednost v této zprávě jako dary.

Z opatrnosti jako dobrovolníci v bezúplatných plněních zaevidováni také členové Hnutí pro Prahu 11 a SEN 21, kteří se na volební kampani zejména podíleli. Rovněž z opatrnosti je uvedeno bezúplatné plnění u kandidáta pro případy drobných a neevidovaných úhrad za spotřební zboží u volební kampaně, které mohl hradit sám. Pro jistotu je u této položky uvedena výrazně nadsazená částka 30 tisíc Kč, do které se veškeré takové případné výdaje s jistotou vejdou.