Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Seznam dárců ke zveřejnění před volbami

Kandidující subjekt / Kandidát: Koalice SPD, Trikolora, Moravané
Řádné volby do senátu 2022

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Koudelka, Zdeně, Brno09.05.1969
Koudelka, Zdeněk, Brno09.05.1969
Svoboda a přímá demokracie (SPD), Rytířská 410/6, Praha, 1100004134940

Dodatečné informace

Průvodní dopis odeslán datovou schránkou, účetnictví prostřednictvím aplikace pro odeslání účetnictví.