Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Seznam dárců ke zveřejnění před volbami

Kandidující subjekt / Kandidát: Ing. et Ing. Leo Luzar. Ph.D.
Řádné volby do senátu 2022

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Jiří, Amler Ing., Praha 430.07.1978
Kalous, Martin Ing., Praha10.06.1981
Luzar, Leo Ing. et. Ing. Ph.D., Nový Jičín06.12.1964
Trinh, Tan Ing., Ostrava18.11.1961
Vyskočil, Zdeněk, Karlštejn05.05.1988