Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Seznam dárců pro 2. kolo

Kandidující subjekt / Kandidát: Trikolóra hnutí občanů
Doplňovací volby do senátu 2020 - obvod 32 - Teplice

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Patrik, Roman, Bílina16.04.1965
Pešek, Zdeněk, Teplice04.08.1959
Ptáček, Jaroslav, Háj u Duchcova05.03.1970