Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Seznam dárců ke zveřejnění před volbami

Kandidující subjekt / Kandidát: BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA
Krajské volby 2020

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Havlíček, Michal, Hradec Králové30.12.1961
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.1951
Packan, Václav Bc., Planá13.11.1974